Privatlivspolitik

Politik for personoplysninger

For at indgå en aftale med Camalee.dk, skal kunden lade sig registrere med flg. 4 personlige oplysninger: Navn, adresse, telefon nr. og mailadresse.

Den foretagne registrering sikrer, at Camalee.dk kan levere den bestilte vare korrekt til kunden.
De 4 personlige oplysninger videregives ikke til 3. mand og benyttes ikke til udsendelse af uopfordret reklamemateriale.
Følgende medarbejdere har adgang til oplysningerne: ledelse og bogholderi.

Personoplysningerne, der opbevares beskyttet vha. password, opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.
Evt. spørgsmål ang. registreringen bedes rettet til: Camalee.dk@camalee.dk
Data ansvarlig: Camalee.dk

Som registreret hos Camalee.dk, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til: Camalee.dk@camalee.dk.
Der kan ikke indgås aftaler med personer under 18 år.

Cookies

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres på brugerens egen harddisk. På denne måde kan du “genkendes” ved næste besøg, når du vender tilbage til hjemmesiden for at bestille. Der lagres ikke personfølsomme data som oplysninger om dit betalingskort eller dit password i en cookie, men kun oplysninger om din adfærd på hjemmesiden.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Camalee.dk@camalee.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg
Telefon: 4171 5000
www.forbrug.dk

EU-Kommissionens klageinstans
Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du bruge EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: camalee.dk@camalee.dk

Handelsbetingelserne er senest opdateret 02-07-2018

Valuta / Währung
EUR Euro